Om Sangkraft Holstebro

Sangen til fælles

Hvem er vi?

Sangkraft Holstebro forbinder kor- og sangaktiviteter for alle i Holstebro Kommune og styrker de eksisterende sangfællesskaber. Vores vision er at Holstebro bruger sangen som brobygger for fællesskab og trivsel for alle borgere med brede og nyttige sangaktiviteter på tværs af forvaltninger.

Styregruppe

Styregruppen for Sangkraft Holstebro repræsenterer det samarbejdende aktørnetværk. Styregruppen agerer uafhængigt og træffer strategiske beslutninger og sætter retningen for driften og udviklingen af Sangkraft Holstebro.

Styregruppe

Formand

Linda Kaul Steffensen

Souschef, Holstebro Musikskole

Næstformand

Asbjørn Damgaard Faleide

Forstander, Orkesterefterskolen

Projektleder

Bente Vang

Holstebro Musikskole

styregruppemedlem

Lene Nørlund

Holstebro Kirkes Menighedsråd

STYREGRUPPEMEDLEM

Freja Friberg Lyme

Operachef, Operaen i Midten

STYREGRUPPEMEDLEM

Majken Bach Kirkegaard

Korleder, Holstebro Kirke

STYREGRUPPEMEDLEM

Elisa G. P. Sylversten

Kordegn, daglig leder, Holstebro Kirke

STYREGRUPPEMEDLEM

Helle Eiler

Musiklærer, Vestbyen Friskole

STYREGRUPPEMEDLEM

Laurie Otto

Korleder, Holstebro Musikskole

STYREGRUPPEMEDLEM

Kathrine Sørensen Bech

Kulturformidler, Holstebro Bibliotek

Ofte stillede spørgsmål

Sangens Hus er en national kulturinstitution, som har til formål at fremme sangen i Danmark. Det arbejder vi målrettet på med udgangspunkt i fire indsatsområder:

  • Sangprojekter og -løsninger

  • SangkraftDanmark

  • Videncenter for Sang

  • Fortalervirksomhed

Et ressourcecenter for sang

Kort fortalt er et sangkraftcenter en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet. Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud der, hvor der er behov, og det bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Kontakt projektleder i Sangkraft Holstebro på følgende kontaktinfo:

  • Bente Vang, Projektleder
  • Mail: Bente.vang@holstebromusikskole.dk
  • Telefon: +45 2928 4039